מרדה הוא כפר פלסטיני, הממוקם במחוז סלפית, שבצפון הגדה המערבית, 18 ק”מ מדרום-מערב לשכם. לפי נתוני הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה, אוכלוסיית הכפר מנתה 1,992 תושבים ב-2007.

במפקד 1922 שנערך על ידי שלטונות המנדט הבריטי, הייתה במרדה אוכלוסייה של 290 מוסלמים. אוכלוסייה זו גדלה במפקד 1931 ל-256 מוסלמים אשר גרו ב-103 בתים.

בשנת 1945 האוכלוסייה בכפר הייתה 470 מוסלמים, ושטח הקרקע הכולל היה 9,021 דונם, אשר מתוכם הוקצו 1,796 דונמים למטעים ואדמות השקיה, 3,176 לגידולי דגנים, ואילו 72 דונם סווגו כשטח בנוי.

בעקבות מלחמת השחרור, ולאחר הסכמי שביתת-הנשק של 1949, עברה מרדה משליטה בריטית לירדנית.

בשנת 1961, האוכלוסייה של מרדה הייתה 852.

בעקבות מלחמת ששת הימים ב-1967, מרדה עברה משליטה ירדנית לישראלית. 15.8% מאדמות הכפר מוגדרות כשטח B, ואילו 84.2% הנותרים מוגדרים כשטח C.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.