כפר ת’ולת (בערביתكفر ثلث) הוא כפר פלסטיני במערב השומרון, בנפת קלקיליה. הכפר נמצא בכביש 446, מדרום לעיירה עזון וצפונית לנחל קנה.

אטימולוגיה

מקור שם הכפר הוא במילה “שלוש” – “ת’ולת” בארמית סורית, על שם ח’רבת סריסיה הסמוכה שיש המזהים אותה עם העיר המקראית “בעל שלישה” (מלכים ב, ד).[1][2]

היסטוריה

לפי עדויות ארכאולוגיות הכפר היה מיושב כבר מתקופת הברונזה הקדומה.

התקופה העותמאנית

בשנת 1870, חוקר ארץ ישראל ויקטור גרן ביקר בכפר וכתב שגרו בו כ-60 תושבים.[3] הכפר מוזכר בסקר של הקרן לחקר ארץ ישראל משנת 1883.[4]

בתקופת המנדט הבריטי

במפקד 1922, שנערך על ידי שלטונות המנדט הבריטי, ביאנון הייתה אוכלוסייה של 654 נפש, כולם מוסלמים.[5] במפקד 1931 גדלה האוכלוסייה ל-955 נפש.[6] בשנת 1945 אוכלוסיית הכפר מנתה 1029 תושבים, על פי סקר הכפרים של המנדט הבריטי בארץ ישראל.[7]

לאחר 1967

בעקבות מלחמת ששת הימים, ב-1967, עבר הכפר משליטה ירדנית לישראלית.

ב-1977, הוקמה ההתנחלות קרני שומרון מצפון מערב לכפר. כמה מאות דונמים של אדמה חקלאית ששימשה את הכפר הופקעו לצורך הקמת ההתנחלות.

לאחר הסכם אוסלו, השטח הבנוי של חלקו הדרומי של הכפר סווג כשטח B אך כמעט כל השטח החקלאי סווג כשטח C.

בזמן האינתיפדה השנייה בשנת 2003, החלה ישראל בהקמתה של גדר הפרדה, שתחצוץ בין השטחים שבהם מתגוררים הפלסטינים ביהודה ושומרון ובין השטחים הישראלים. באזור כפר ת’ולת, מאחר שההתנחלויות והיישובים הפלסטינים קרובים ואין רצף טריטוריאלי לשום צד. בותר על ידי הגדר, תוך איבוד חלק מהשטחים החקלאיים שלו.[8]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.