ההיסטוריה של היישוב במקום מתחילה בתקופה הכנענית התיכונה: 2200 – 1550 לפני הספירה. לאורך כל התקופות ממנה והלאה התקיים במקום ישוב, ונשתמרו ממנו חורבות לאורך הדורות. שמו העברי של המקום, גבע, מוזכר לראשונה בחרסי שומרון. לאחר חורבן שומרון יושבו במקום הכותים, כמו בכפר סילה – סילת א-ד’אהר הסמוכה. הכפר מוזכר במשנה כגבע של כותים[1], ובאונומסטיקון של אבסביוס. בפרעות תרצ”ו – תרצ”ט מיקם פאוזי קאוקג’י את מפקדתו במקום ובשנת 1948 התמקמה בכפר מפקדת צבא ההצלה בפיקודו של קאוקג’י ללא התנגדות בריטית[2]ברוך מזרחיגר, לוחם האצ”ל, שנשלח לאסוף מודיעין בג’נין, נתפס נרצח, ונקבר במערה ליד ג’בע.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.