ברדלה (בערביתبردلة או بردلا) כפר פלסטיני ממערב לכביש הבקעה, 14 ק”מ דרומית מבית שאן. בשנת 1990 היה מספר תושבי הכפר 271. ברדלה במוצאה היא “בת ” לכפר הגדול טובאס. הדרך ביניהם היא ב”ואדי אל-חישנה” הסמוך, בו עברה הדרך הרומאית מבית שאן לשכם.

הכפר שוכן על אתר קדום, בו מצוי נדבך תחתון של בניין קדום, המכונה בפי תושבי הכפר “קצר ברדוויל”, ולידו בור עתיק. לפי המסורת בכפר חי בו מלך בשם ברדוויל[1]. בעת הנחת צינור מים נחשפו עתיקות ובשנת 1972 נמצאה במקום כנסייה מהתקופה הביזנטית, מעליה נבנה בית מרחץ בתקופה הערבית.

אזכור במקורות

לשם ברדלה אין משמעות בערבית. ייתכן כי זה שיבוש של שם יישוב עברי, ברדלה, המוזכר בתלמוד.

  • במסכת גיטין מוזכר שמו של חכם מברדלא: “אמר ליה רב לרב אחא ברדלא קבא דמוריקא אית לי גבך יהביה לפלוני באפיה קאמינא לך דלא הדרנא בי מכלל דאי בעי הדר ביה (= קב של כרכום יש לי אצלך, שאתה חייב לי, ותן אותו לפלוני זה, שיקנהו בקנין מעמד שלושתם) (דף י”ד, עמ’ א ‘ – בתרגום עדין אבן ישראל שטיינזלץ).
  • תנא נוסף מעיר זו המוזכר בתלמוד (בבא מציעא י א) הוא ‘אבא כהן ברדלא‘, במדרש[2] מופיע משמו המאמר “אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. בלעם חכם של הגויים היה, ולא יכול לעמוד בתוכחתה של אתונו. יוסף קטנן של שבטים היה, ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו. לכשיבוא הקב”ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא – על אחת כמה וכמה”.[3]
  • אזכור נוסף מופיע בתלמוד ירושלמי על אנשי ברדלה שאינם מקפידים על פרוטתם: “ר’ יוסה בי רבי בון בשם רב יהודה כדין אנשי בר דליה שאינן מקפידין על פרוטתן רבי בא בשם רב יהודה ואפילו לא כגון אנשי בר דליה שאין מקפידין על פרוטתן” ( פרק ו’ הלכה ח’).

השרידים מהתקופה הביזנטית מחזקים את הצעת הזיהוי עם ברדלה העברית.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.