בית עינון (בערביתبيت عينون, בתעתיק מדויק: בית עינון) הוא כפר פלסטיני, השוכן כ-5 ק”מ מצפון-מזרח לחברון. בשנת 2007 נמנו בו 1,809 תושבים ב-282 משפחות[1].

לפי הסברה, המבוססת על זיהויו של אוסביוס, הכפר בית ענון שוכן באזור של היישוב המקראי בית ענות[2], ומשמר את שמו[3]. בח’רבת בית עינון הסמוכה נערכה חפירה ארכאולוגית[4], ובתקופה הביזנטית נבנו במקום שלוש כנסיות. ממצאים נוספים כוללים שני בורות מים, שתי גתות וקברים אחדים. לפי הגאוגרף המוסלמי מוקדסי, בית עינון נודע בתקופה העבאסית באיכות הצימוקים שייצר. הכפר, ובו 18 משפחות, מופיע ברישומי גביית מסים מהתקופה העות’מאניתויקטור גרן ביקר במקום בשנת 1863, וייחס את השרידים שמצא בחירבת בית ענון לתקופה הביזנטית. המקום מוזכר גם בסקר של הקרן לחקר ארץ ישראל משנת 1883.

במלחמת ששת הימים עבר הכפר לשליטת ישראל, ואוכלוסייתו, שהייתה בת 4,967 נפש, הצטמצמה במידה ניכרת, לאחר שרבים מתושביו עברו לירדן.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.