בֵּית אִיכְּסָא (בערביתبيت إكسا) הוא כפר פלסטיני, הנמצא בין שכונת רמות בירושלים לבין מבשרת ציון. הכפר שוכן בשטחי B של הרשות הפלסטינית, ומתגוררים בו כ-1,600 תושבים. העומד בראש הכפר הוא עומאר חמדן.

היסטוריה

על פי רישומים עות’מאניים, בתחילת המאה ה-16 מנה הכפר 79 משפחות.

לפי הגאוגרף סאמי הדאווי, בשנת 1922 מנה הכפר כ-791 תושבים וכ-1,410 תושבים בשנת 1945. בקרב נבי סמואל נכבש הכפר בידי כוחות ההגנה, אולם לאחר הכישלון בקרב על נבי סמואל הם נסוגו מבית איכסא, תוך שהם הורסים בתים בכפר[1]. יריות מכיוון בית איכסא המשיכו להטריד את התנועה לירושלים[2]. לאחר מלחמת העצמאות הייתה בית איכסא בשטח הפקר בין קווי צה”ל והלגיון הירדני. במסגרת הסכמי שביתת הנשק נמסרה בית איכסא לירדנים, תמורת החלק בבית צפאפא שנדרש לצורך הפעלת הרכבת מתל אביב לירושלים[3]. הכפר הועבר לידי הלגיון במאי 1949[4] ובעקבות זאת פורסמה ידיעה על ירי על הנוסעים בכביש 1[5], שהוכחשה[6][7].

בסוף המאה ה-19 רכשו יהודים 791 דונם מאדמות הכפר[8]. ב-1948 עם כיבוש השטח בידי ירדן, עברה האחריות על הנכסים ל”אפוטרופוס הירדני על נכסי אויב”. ב-1967 עבר השטח לידי ישראל והאחריות על האדמות עברה לידי הממונה הממשלתי[9].

לאחר 1967

ב-2011 הכפר לא היה מופרד בגדר ההפרדה מהצד הישראלי. לפי התוואי שאושר בממשלת שרון בשנת 2003, אמורה הייתה הגדר להפריד בין בית-איכסא לבין יתר שטחי בי של הרשות הפלסטינית. בשנת 2006, בעת ממשלת אולמרט, אושר תוואי חדש של הגדר אשר הפריד בין בית-איכסא לשטח ישראל. בשנת 2009 הוקמה גדר מצפון-מערב לכפר אשר מפרידה את הכפר מיתר שטחי בי של הרשות הפלסטינית, גדר שהוגדרה כזמנית עד שתיבנה גדר ההפרדה בתוואי שאושר ב-2006[10].

בשנת 2009, הוחלט בעקבות מחאות גופים ירוקים ותושבי מבשרת ציון, כי תוואי קו הרכבת המהיר לירושלים, אשר תוכנן תחילה לעבור בשטחי ישראל שבגבולות הקו הירוק, יעבור במנהרה מעבר לקו הירוק. לצורך כך הופקעו מהכפר כ-20 דונם למטרת מנהרה שבה תעבור הרכבת. כמו כן עוד 30 דונם יופקעו לצורך הקמת כביש גישה ושטח התארגנות להקמת מסילת רכבת אשר לאחר סיום הבניה ישוקמו ויחזרו למצבם המקורי[11].

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.